• Snímek 1
  • Snímek 1
  • Snímek 3
  • Snímek 4

Magistrát informuje

Vyhlášení další dotační výzvy - Regenerace bytových domů

Vyhlášení další dotační výzvy - Regenerace bytových domů

Město Karlovy Vary vyhlašuje od 1. dubna 2011 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Regenerace bytových domů. Objem stanovených finančních prostředků na tuto výzvu je 5,3 mil. Kč.

 

Město Karlovy Vary vyhlašuje od 1. dubna 2011 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - b) Regenerace bytových domů. Objem stanovených finančních prostředků na tuto výzvu je ve výši 5 306 989 Kč.

 

Žádosti o tuto dotaci mohou podat:

 

1.            vlastníci bytových domů

2.            bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník)

3.            vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů)

4.            další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

 

 

Prostředky jsou v rámci regenerace bytových domů určeny k:

 

1.            zateplení obvodového pláště domu včetně výměny oken, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

2.            práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu

3.            sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby

4.            rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů)

5.            výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí

6.            zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov

 

Zóna  Integrovaného programu Karlovy Vary je vyměřena ve Stará Roli a  zahrnuje tyto ulice:

Svobodova, Školní, Smetanova, Dvořákova, Nové domky, Okružní, Závodu míru, Hlávkova, Truhlářská, Družstevní, Kladenská, Třešňová, Karlovarská, Boženy Němcové = Tuhnická, Fibichova, Janáčkova, Borová, Nad Dvorem, Rohová, Hornická kolonie, Počernická.

Mapku s vyznačením zóny naleznete v příloženém dokumentu.

 

Výše podpory:

 Ze 100% procent potřebné částky je financování následující: 40 % (z toho 85% evropské fondy + 15% státní rozpočet) a žadatel financuje zbývajících 60 % z vlastních zdrojů.

Podpora bude vyplácena zpětně po ukončení projektu, příp. jednotlivých etap projektu.

 

 

Příjem žádostí:

Tištěné žádosti budou od 1. dubna do 30. června 2011 do 15:00 přijímat pracovníci Odboru rozvoje a urbanismu, úřad stavebního plánování Magistrátu města Karlovy Vary, prostřednictvím podatelny (Moskevská 21 nebo U spořitelny 2, Karlovy Vary). Žádosti mohou být doručeny osobně, poštou či kurýrní službou. V případě zaslání poštou či prostřednictvím kurýrní služby je ale rozhodující termín doručení na podatelnu, nikoliv datum odeslání.

 

Příručka pro žadatele a příjemce:

Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 


 

Město Karlovy Vary získalo finanční prostředky v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu (IPRM IOP) ve výši 3 243 289 EUR. Kdy 60 % z této částky bude použito na revitalizaci zeleně a veřejného prostranství určené zóny ve Staré Roli a 40% z této částky bude použito na regeneraci bytových domů.

 

Výzva v roce 2010

V roce 2010 byla vyhlášena jedna výzva, v pořadí již druhá, pro oblast 5.2 b)Regenerace bytových domů. Alokace této výzvy činila 18,5 mil. Kč.  Žádost o dotaci podalo 12 žadatelů, uspokojeni byli všichni. V rámci vyhlášené výzvy byla v loňském roce mezi úspěšné žadatele rozdělena částka 15 479 877 mil. Kč.

 

Výzva v roce 2009
V září roku 2009 byla vyhlášena první výzva k podávání žádostí občanů o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu pro oblast B) Regenerace bytových domů. Ukončení výzvy proběhlo 30. listopadu 2009. Do této lhůty žadatelé doručili 9 přihlášek o podporu, jež prošly hodnotícím procesem. Z celkem 8 vyhovujících žádostí vybral Řídící výbor IPRM IOP 6 žádostí splňujících požadovaná kritéria. Mezi úspěšné žadatele byla rozdělena částka 9 476 541 mil. Kč.

Celkem bylo tedy zatím pro oblast 5.2 b) Regenerace bytových domů v rámci dvou výzev rozděleno zhruba 25 mil. Kč.  


Další podrobnosti včetně přesného znění výzev naleznete na www.kvprojekty.eu a v přiložených dokumentech.

 


logo výzva 2

13.4.2011

Související dokumenty:

Kontaktní informace

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20

telefon: 353 118 111
fax.: 353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web: www.mmkv.cz
http://www.karlovyvary.cz


Úřední hodiny pracovišť

DNES

Datum 7.5.2016
Svátek Stanislav
Počasí klikněte zde

Externí odkazy

Napište nám

Trápí Vás něco v Karlových Varech? Napište prosím Vaše náměty a dotazy.
Vybrané komentáře budou zveřejňovány.

Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Europa
KV projekty
ISPOP
Statistika přístupů
Dnes: 482
Celkem: 6535807
Copyright Magistrát města Karlovy Vary © 2004-2016