• Snímek 1
 • Snímek 1
 • Snímek 3
 • Snímek 4

Magistrát informuje

Turističtí průvodci mohou získat certifikát

Logo Infocentra města Karlovy Vary

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary nabízí zájemcům možnost získat certifikaci oficiálního průvodce Města Karlovy Vary.

První cyklus certifikace proběhne 10.5.2012 v zasedací místnosti Magistrátu města Karlovy Vary od 15:00. Samotnému testu bude předcházet aktualizační seminář. O novinkách, probíhajících a připravovaných změnách ve městě bude zájemce informovat primátor města, zajímavosti z historie přednese PhDr. Stanislav Burachovič a o aktuálních novinkách v lázeňské léčbě pohovoří MUDr. Stanislava Maulenová.

 

Co certifikace přinese: 

 • Větší propagaci a prioritní využívání ze strany INFOCENTRA
 • Možnost účastnit se seminářů organizovaných IC a dostat se tak k informacím o novinkách a zajímavostech města
 • Jménem předsedkyně krajské sekce Asociace hotelů a restaurací budou místní členové Asociace preferovat tyto průvodce při najímání pro své klienty
 •  

   • Pro koho je certifikace určena: pro osoby s živnostenským listem na provozování živnosti průvodce cestovního ruchu
   • Jazyk zkoušky: zkouška bude oficiálně vedena v českém jazyce, průvodce si může vybrat ještě jeden cizí jazyk pro certifikaci, primární ale bude český jazyk
   • Oblast otázek: historie, kultura, aktuální data, přírodní léčivé zdroje, lázeňství, geografie, slavní návštěvníci, významná místa, atd.
   • Počty osob v rámci jednoho cyklu certifikace: minimálně 4 osoby (při počtu nižším si pořadatel vyhrazuje právo daný termín zrušit)
   • Maximální počet – omezen kapacitou místnosti (přihlášky budou evidovány dle data přijetí)

   

   

  Průběh certifikace:

   • Uchazeči přihlášení na zkoušku se dostaví v určený čas k prezenci. Organizační pracovník Infocentra ověří totožnost uchazečů podle občanského průkazu. Uchazeči prokáží své znalosti formou písemného testu. Zkouška se skládá v českém jazyce.
   • Pro splnění podmínek certifikace bude potřeba získat alespoň 85% bodů z celkového množství.
   • V případě nižšího počtu bodů bude možnost jednoho opravného termínu zdarma. Opakování testu bude provedeno maximálně do 1 měsíce od prvního termínu.
   • Testovaná osoba bude moci shlédnout hodnocený test, odvolání v případě neúspěšné certifikace není možné.
   • Poplatek za proces certifikaci v rámci jednoho cyklu: 500,- Kč. Částka bude uhrazena v hotovosti v den konání zkoušky pracovníkům INFOCENTRA. Poplatek je nevratný v případě neúspěšné certifikace.
     • Průvodce obdrží po úspěšném složení zkoušky odznak a kartičku, kterými bude moci prokázat svou certifikaci klientům..

      V případě zájmu o certifikaci prosím vyplňte přihlášku v příloze a zašlete ji na kontakty v ní uvedené. Vstup na seminář nebude umožněn nepřihlášeným osobám.

       

       

      Ing. Jitka Štěpánková

      ředitelka

      INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

      Husovo náměstí 2

      360 01 Karlovy Vary

      Tel. +420 355 321 161

      Fax: +420 355 321 165

      E-mail: stepankova@karlovyvary.cz

      www.karlovyvary.cz

       

       

      16.4.2012

      Související dokumenty:

      Související odkazy:

      Kontaktní informace

      Magistrát města Karlovy Vary
      Moskevská 21, 361 20

      telefon: 353 118 111
      fax.: 353 118 400
      ID datové schránky: a89bwi8
      e-mail: posta@mmkv.cz
      web: www.mmkv.cz
      http://www.karlovyvary.cz


      Úřední hodiny pracovišť

      DNES

      Datum 1.5.2016
      Svátek Svátek práce
      Počasí klikněte zde

      Externí odkazy

      Napište nám

      Trápí Vás něco v Karlových Varech? Napište prosím Vaše náměty a dotazy.
      Vybrané komentáře budou zveřejňovány.

      Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
      Europa
      KV projekty
      ISPOP
      Statistika přístupů
      Dnes: 22
      Celkem: 6510404
      Copyright Magistrát města Karlovy Vary © 2004-2016