• Snímek 1
  • Snímek 1
  • Snímek 3
  • Snímek 4

Magistrát informuje

Město vyhlašuje další výzvu na regeneraci bytových domů

Město vyhlašuje další výzvu na regeneraci bytových domů

Již pátá výzva, ve které mohou vlastníci panelových domů ve Staré Roli získat dotaci na jejich obnovu, potrvá od 17. května do 17. srpna.

logo iop šíře sloupce

 

Město Karlovy Vary vyhlásilo 5. výzvu pro předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu (IOP). Celkově bude mezi žadatele rozděleno téměř 12 milionů korun. Výzva je zaměřena na zateplení, rekonstrukce výtahů, modernizaci balkonů a další práce na panelových domech, které jsou umístěny ve vymezené zóně ve Staré Roli. Vlastníci domů mohou získat až 40 % celkových nákladů na rekonstrukci, žádosti mohou být předkládány do 17. srpna na obou podatelnách Magistrátu města a jde pravděpodobně o poslední výzvu určenou na úpravy panelových domů.

 

Karlovy Vary mají z Evropských fondů přislíbeno celkově přes 80 milionů korun. Tyto prostředky jsou určeny na rekonstrukce panelových domů a úpravy veřejných prostranství na sídlišti ve Staré Roli. Více informací o strukturálních fondech Evropské unie a Integrovaném operačním programu najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Bližší informace

 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje,

Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – B) Regenerace bytových domů

 

Datum vyhlášení výzvy: 17. května 2012

Datum ukončení příjmu žádostí: 17. srpna 2012 v 15:00 hod.

Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR

Ukončení projektu:  do 30. června 2015

Finanční alokace výzvy:   11 968 547 Kč

Maximální výše podpory: 40 % z celkových způsobilých výdajů

 

Projekty musí být realizovány v zóně vymezené v Integrovaném plánu rozvoje města Karlovy Vary IOP – Integrovaný operační program.

 

Oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek

Podporované aktivity:

- zateplení obvodového pláště domu včetně výměny oken, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;

- práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;

- sanace základů a hydroizolace spodní stavby;

- rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů);

- výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí;

- zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

 

Příjem žádostí:

Tištěné žádosti budou od 17. května 2012 do 17. srpna 2012 do 15:00 přijímat pracovníci Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary, prostřednictvím podatelny (Moskevská 21 nebo U Spořitelny 2, Karlovy Vary).

 

Úplné znění výzvy včetně hodnotících kritérií a povinných příloh k žádosti je k dispozici ke stažení níže na této stránce, nebo na úřední desce magistrátu.


 

 

17.5.2012

Související dokumenty:

Kontaktní informace

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20

telefon: 353 118 111
fax.: 353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web: www.mmkv.cz
http://www.karlovyvary.cz


Úřední hodiny pracovišť

DNES

Datum 5.5.2016
Svátek Klaudie
Počasí klikněte zde

Externí odkazy

Napište nám

Trápí Vás něco v Karlových Varech? Napište prosím Vaše náměty a dotazy.
Vybrané komentáře budou zveřejňovány.

Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Europa
KV projekty
ISPOP
Statistika přístupů
Dnes: 782
Celkem: 6523607
Copyright Magistrát města Karlovy Vary © 2004-2016